• Een gemiddelde behandeling ligt ongeveer tussen de € 1.800,- en de € 2.500,-.
  • De totale kosten zijn afhankelijk van de afwijking en de  medewerking en motivatie van de patiënt.
  • De kosten van het eerste consult bedragen € 20,44.
  • De kosten voor het maken van röntgenfoto’s, foto’s, modellen en het behandelplan bedragen gemiddeld € 212,43 (excl.techniekkosten)
  • Nadat het behandelplan gemaakt is, krijgt u een gespecificeerde kostenbegroting voor aanvang van de behandeling, zodat u een overzicht heeft van de te verwachten kosten van uw orthodontische behandeling.

 

Vergoeding Ziektekostenverzekering

In hoeverre de orthodontische behandeling vergoed wordt door de verzekering hangt af van de aanvullende verzekering. In de regel zal de ziektekostenverzekering de behandelingskosten voor een groot deel vergoeden wanneer er een aanvullende verzekering afgesloten is, zeker voor jeugdigen tot 18 jaar. Hoeveel vergoeding u precies krijgt, hangt ondermeer af van uw (aanvullende) polisvoorwaarden, de leeftijd van de patiënt en soms ook de ernst van de afwijking. Het is echter verstandig na te vragen hoe deze vergoeding geregeld is, omdat de meeste verzekeraars slechts een gedeeltelijke vergoeding geven en/of deze verbinden aan een door de verzekeraar bepaald maximum. Op de internetpagina www.vergelijkmondzorg.nl vindt u een overzicht van de verschillende verzekeringspolissen en maatschappijen en hun vergoedingen voor orthodontie.

 

Facturatie

Sinds 1 februari 2015, hebben wij de verwerking van onze nota's uitbesteed aan Factoringsmaatschappij Famed B.V. Dit betekent voor u, dat u uw declaraties via Famed krijgt toegezonden. Tot 1 februari 2015 deed Netpoint dit voor ons. 

Wij hopen u met de overgang naar Famed, nog beter van dienst te kunnen zijn. Indien u suggesties heeft vernemen wij die graag. Kijk voor verdere informatie op: www.notavanfamed.nl.